Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulussa 20.–21.9.2017

Valtakunnalliset Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestetään Oulun yliopistolla 20.-21.9.2017. Tapahtuma kerää yhteen monitieteisen osallistujaryhmän opettajista, tutkijoista ja julkis- sekä vapaaehtoisorganisaatioiden edustajista, yrittäjistä ja muista yrittäjyyden edistämisestä kiinnostuneista.

Tapahtuman ohjelmassa kuullaan sekä kotimaisia että ulkomaisia puhujia. Erityisesti opettajia ajatellen on tarjolla mahdollisuus osallistua tapahtumaan edullisemmalla osallistumismaksulla (60 €) 20.9. iltapäivän ajan, klo 12–18.30. Ohjelmassa on tuolloin klo 14.20–16.20 työpajoja, joissa käsitellään nimenomaan kouluissa, eri kouluasteilla, tapahtuvaa yrittäjyyskasvatusta.

SUJUVA-hanke on mukana toteuttamassa lukioasteen työpajaa, jossa esitellään Kiimingin lukion ”Kurssi viikossa” -kokeilu viime keväältä ja kuullaan Pudasjärven lukion Login 360 -nuorten yritystoiminnasta. Esittelyssä ovat myös Muhoksen lukion Muhoksen yrtit ja Oulunsalon lukion YES – vuosi yrittäjänä -kurssin kokemukset. Lisäksi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT esittelee “Yrityselämän nuoret sukupolvet” e-oppimisalustaa, kurssien sisältöä ja tarjoaa pajalaisille mahdollisuuden ottaa kurssit heti käyttöön.

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Stooripuu -työpajassa tehtiin tarinoita unelmista

SUJUVA järjesti Rovaniemellä Palvelumuotoilutyöpajan, Lyseonpuiston lukion 2 luokkalaisten työelämäpäivässä 24.3.2017. Työpajan aiheena oli tarinallistamisen soveltaminen, nuorten opiskelijoiden tulevaisuuden kuvan ja ammatillisen päämäärän hahmottaminen. Työpajan ohjaajana toimi Lapin yliopiston palvelumuotoilun maisteriopiskelija Janne Laitinen.

Palvelumuotoilutyöpajassa sovellettiin tarinallistamisesta tuttua stooripuu – metodia. Stooripuun prosessiin yhdistettiin kevyesti myös palvelupolkumenetelmää. Työpajalla jokainen opiskelija valmisti henkilökohtaisen stooripuun ja kirjoittivat sen pohjalta oman henkilökohtaisen tarinansa, uniikin kuvauksen unelmista ja niiden määrätietoisesta tavoittelemisesta. Tarinan avulla nuoret rakensivat sillan nykyisyydestä kohti tulevaa ammattia ja työelämää. Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Verkkokurssilta valmiuksia yliopisto-opintoihin

Akateemiset opiskelutaidot – mitä ne ovatkaan? Tähän kysymykseen sai vastauksen kymmenen oppimisintoista ja kokeilunhaluista lukiolaista, jotka osallistuivat Akateemiset opiskelutaidot 3 op -verkkokurssin lukiolaispilotointiin loppuvuodesta 216 ja alkuvuodesta 2017.

Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssi pilotoitiin SUJUVA-hankkeen aikana kaksi kertaa. Pilotointi toteutettiin yhdessä Lapin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa, rohkeasti pilotointiin lähteneet lukion kakkos- ja kolmosluokkalaiset suorittivat avoimen yliopiston tarjonnasta löytyvän kurssin rinnakkaisryhmänä yliopiston perusopiskelijoiden kanssa. Pilotoinnin tavoitteena oli löytää perusopiskelijoille tarjottavasta kurssista sellaisia elementtejä tai osioita, jotka palvelisivat lukiolaisia ”siirtymäopintoina” yliopistoon. Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Vahvuudet, unelmat, tulevaisuus! Seminaari opetus- ja ohjaustyötä tekeville 25.8.2017

Kiitoksia opettajat, opinto-ohjaajat ja muut nuorten kanssa opetus- ja ohjaustyötä tekevät osallistumisestanne Vahvuudet, unelmat, tulevaisuus! -seminaariin Oulun yliopistoon pe 25.8.2017.

Päivän aikana saatiin uusia näkökulmia ja toimivia työkaluja mm. vuorovaikutustilanteisiin, hyvän huomaamiseen, vahvuuksien käsittelyyn, unelmien työstämiseen, nivelvaiheiden ohjaukseen ja opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitteluun.

Olemme katsoneet kaikki palautteet. Saimme päivän kaikista osioista kiitetävää palautetta, erityisesti pidettiin siitä, että osallistujille tarjottiin konkreettisia välineitä omaan työhön.

Päivän ja työpajojen materiaalit (päivitetään sitä mukaan kun saadaan kouluttajilta):

Sujuva -hankkeen puheenvuoro, Leena Viitanen ja Teija Mikkilä
Nuoressa on voima – positiivisen pedagogiikan mahdollisuuksia, Erja Sandberg
VIA-vahvuustestin ohjeet, Erja Sandberg
Nivelvaiheen opinto-ohjauksen toimintamalli, Nuorisotakuusta toimeen -hanke
NOPO -esite, Nuorisotakuusta toimeen -hanke
Visuaaliset menetelmät ohjauksessa, Teea Oja
Reteaming -työkalu unelmatyöskentelyssä, Bärbel Fink

Sankarin matka, Taina Kontio (kontiotaina@gmail.com):
Esitysdiat
Sankarinmatkaaja
Artikkeli: Sosiaalisen muutoksen muotoilua taiteen keinoin

Ohjelma:

klo 9.30 Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
klo 10.00 Sujuvan toiminta, päivän tavoitteet:
projektipäällikkö Leena Viitanen, suunnittelija Teija Mikkilä
klo 10.30 Nuoressa on voima – positiivisen pedagogiikan mahdollisuuksia:
Erja Sandberg, KT, erityisopettaja, yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto
klo 11.30     Lounas (omakustanteinen)
klo 12.15     Työpajasessio 1
klo 13.30     Kahvitarjoilu
klo 13.45     Työpajasessio 2
klo 15.00  Työpajat päättyvät

Tarkemman ohjelman ja työpajojen kuvaukset löydät tästä tiedostosta: Ohjelma – Vahvuudet unelmat tulevaisuus!

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Matematiikan verkkoperuskurssi kaikille kiinnostuneille

Oulun yliopiston Sovellettu ja laskennallinen matematiikka järjestää kesällä 2017 kaikille avoimen ja maksuttoman verkko-opetuskurssin tekniikan matematiikasta. Kurssi on nimeltään Matematiikan verkkoperuskurssi ja sen laajuus on 5 opintopistettä.

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen, jonka perusteella myöhemmin Oulun yliopistoon valitut opiskelijat voivat hakea merkinnän ja vastaavan arvosanan kurssista Matematiikan peruskurssi 1. Tämä kurssi kuuluu kaikkiin tekniikan alan (DI) tutkinto-ohjelmiin Oulun yliopistossa.

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Tiedonhankinnan kurssi lukiolaisille

SUJUVA-hankkeessa on toteutettu Rovaniemen lukiolaisille ”Tiedonhankinnan perusteet yliopisto-opiskelussa” -kurssi. Kurssi on vastaava, jota tarjotaan Lapin yliopiston opiskelijoille opintojen alussa. Tehtäviä on muokattu lukiolaisten näkökulma huomioon ottaen. Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Yksi kommentti

FAB-LAB palkkaa koululaisia kesätöihin

Fab Labiin ja UX Labiin palkataan koululaisia kesätyösetelillä – haku 19.3. saakka

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta palkkaa 15-17 vuotiaita koululaisia kesätyösetelillä kahdeksi viikoksi kesätöihin 5.-16.6.2017.

Päivittäinen työaika on 6 tuntia kello 9-15. Työn suorituspaikkoina ovat digitaalisen pienvalmistuksen laboratorio Fab Lab Oulu ja tietojenkäsittelyn käytettävyyslaboratorio UX Lab.

Kesätyössä suunnitellaan ja rakennetaan havaintolaitteistoa Fab Labiin ja UX Labiin sekä tehdään käytettävyystutkimusta.

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi