Kiitos osallistumisestanne Sujuva-hankkeeseen!

Sujuva-hanke oli käynnissä maaliskuuhun 2018 saakka, nyt hanke on päättynyt. Kiitoksia kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille! Hankkeen toimenpiteisiin osallistui 875 henkilöä, mikä on tavoitteisiin nähden yli kaksinkertainen määrä osallistujia.

Hankeessa tuotetut materiaalit ovat jatkossakin saatavilla tällä verkkosivulla.

Hankkeessa kehitettiin Akateemiset opiskelutaidot ja Mahdollisuuksien tulevaisuus -itseopiskeluaineistot. Materiaalit soveltuvat perehdyttäväksi esimerkiksi ennen yliopisto-opintoja tai lukio-opintojen yhteydessä. Niitä voi käyttää itseopiskeluaineistona tai opetusmateriaalina. Materiaalit ovat saatavilla Lapin yliopiston sivuilta: www.ulapland.fi/siirtymaopinnot

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Lukiolaisten unelmien yliopisto

Sujuva-hankkeen yhteistyölukioiden opiskelijoille tehtiin loppukysely syksyn 2017 aikana. Kyselyyn vastasi 674 lukiolaista. Kyselyllä selvitettiin mm., millainen olisi heidän unelmien yliopistonsa ja millaisessa yliopistossa lukiolaiset tahtoisivat tulevaisuudessa opiskella.

Kyselyn tulosten perusteella tämän päivän lukiolaiset haluavat opiskella yhteisöllisessä yliopistossa, jossa on hyvä ilmapiiri ja yhteishenki. Lukiolaiset kertoivat vastauksissaan, että unelmien yliopisto on heidän mielestään tiloiltaan viihtyisä ja monipuolinen. Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Millaista yhteistyötä lukion henkilökunta toivoo yliopistojen kanssa?

Selvitimme hankkeessa, millaista yhteistyötä lukioiden henkilökunta toivoo yliopistojen kanssa. Kysely lähetettiin kymmenen Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin yhteistyölukion henkilökunnalle alkuvuodesta 2018. Kysely oli suunnattu rehtoreille, opinto-ohjaajille ja opettajille. Kyselyyn vastasi 20 henkilöä. Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Vesi: luonnontieteitä ja teknologioita 27.3.2018

Aika ja paikka

tiistai 27.3.2018 klo 16.30–18.30 (kahvit klo 16 alkaen)
Oulun yliopiston Linnanmaan kampus, sali PR101

Kohderyhmä

luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajat sekä kaikki muut aiheesta kiinnostuneet, esim. opinto-ohjaajat

Sisältö

Tule kuulemaan ja näkemään tämän hetken esimerkkkejä siitä, miten luonnontieteet ja matematiikka liittyvät prosessi- ja ympäristötekniikan opiskeluun!

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Lukiolaiset kiinnostuneita yliopisto-opinnoista

Sujuva-hanke alkaa lähestyä loppuaan. Hankkeen yhteistyölukioissa toteutettiin marraskuussa 2017 lukiolaisten tulevaisuudensuunnitelmia selvittänyt kysely, joka samalla selvitti kevyesti hankkeen vaikuttavuutta. Kyselyyn vastasi yhteensä 674 lukiolaista, heitä oli kaikilta vuosikursseilta ja kaikista yhteistyölukioistamme (Rovaniemeltä Lyseonpuiston lukio ja Ounasvaaran lukio, Tornion yhteislyseon lukio, Muhoksen lukio, Kemin lyseon lukio, Oulun lyseon lukio, Oulunsalon lukio, Pudasjärven lukio ja Utajärven lukio). Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Ajankohtaisia teemoja ja tulevaisuuden visioita Irti kateedereista – auta, luota, ohjaa! -miniseminaarissa

SUJUVA-hanke järjesti Irti kateedereista – auta, luota, ohjaa! -miniseminaarin tiistaina 6.2.2018 Oulun yliopistolla. Seminaariin osallistui henkilökuntaa lukioista ja yläkouluista sekä Oulun ja Lapin yliopistoista, yhteensä osallistujia oli lähes 30. Katso artikkelin lopusta seminaarin materiaalit!

Seminaarin avasi SUJUVA-hankkeen projektipäällikkö Leena Viitanen. Ensimmäisenä puheenvuoron sai Oulun lukiojohtaja Pekka Fredriksson. Fredriksson pohti puheenvuorossaan lukiolain muutosta ja siitä seuraavia muita muutoksia. Esillä olivat myös opiskelukulttuurin muutos sekä nuorten itseluottamuksen ja rohkeuden tukemisen tärkeys. Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Irti kateedereista – auta, luota, ohjaa! Miniseminaari 6.2.2018

Järjestämme Oulun yliopistolla, Tellus Stagella, 6.2.2018 klo 13.15 – 16 miniseminaarin, Irti kateedereista – auta, luota, ohjaa!, joka tuo keskusteluun vankkaan ohjaukseen ja osallistavaan opetukseen liittyvän vision uudistuvasta toisen asteen ja korkea-asteen opetuksesta.

Mitä mieltä olisitte yliopisto-opiskelijasta, jonka portfolioon kertyy opintosuorituksia opettamisen kautta – tai lukiolaisesta, joka suorittaa yliopiston opintojaksoja jo lukiossa? Työelämärelevanssi tulee entistä tärkeämmäksi kaikilla oppiasteilla ja työelämäjaksot ovat kulmakivi asiantuntijuuden kehittymisessä. Mitä muuta tulevaisuus vaatii oppijalta ja opetukselta? Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi