Oppimisympäristöjen lähentäminen


Sujuva-hankkeessa pohditaan keinoja kuinka vahvistaa yliopiston ja lukion yhteistyötä.

Lukio ja yliopisto ovat oppimisympäristöinä monella tapaa hyvin erilaisia. Erilaisuus on usein alakohtaista ja siirtyminen lukiosta yliopisto-opintoihin voi tarkoittaa joillakin aloilla siirtymistä pienistä luokista massaluennoille ja toisilla aloilla opettajalähtöisestä opettamisesta itsenäisiin englanninkielisiin kirjatentteihin. Sujuva-hankkeessa pyritään lähentämään yliopistoa ja lukioita oppimisympäristöinä esimerkkien kautta. Mukana kehitystyössä ovat Oulun yliopistolta mm. biokemia ja molekyylilääketiede, englantilainen filologia, fysiikka, germaaninen filologia, maantiede, matematiikka, ruotsin kieli ja sähkö- ja tietotekniikka.

Kehittämistyöhön liittyi myös  SUJUVA YHTEISTYÖ -seminaari 24.8.2016 Oulun yliopistolla.

Biokemia ja molekyylilääketiede on järjestänyt lukiolaisille laborointikurssin ja tutustumiskäyntejä.

Fysiikan oppiaineessa yliopisto-opiskelijat popularisoivat Oulun yliopistossa tehtyjä fysiikan alan tutukimuksia koulujen käyttöön.

Maantiede järjesti kolme aineenopettajien täydennyskoulutuspäivää: QGIS geomedian työvälineenä (kaksi toteutusta) ja Abitti-ohjelmat biologian sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa.

Matematiikka järjesti keväällä 2017 lukion pitkän matematiikan verkkokertauskurssin Apua Abeille Ajoissa  ja kesällä 2017 kaikille avoimen Matematiikan verkkoperuskurssin.

Sähkö- ja tietotekniikka/Fab Lab toteutti työskentelytiloissaan kurssin Principles of Digital Fabrication. Kurssi oli avoinna yliopiston opiskelijoille sekä perusasteen ja lukion oppilaille ja opettajille.

Ruotsin oppiaine toteutti tutkinto-opiskelijoidensa kanssa Oulunsalon lukiossa toiminnallisia ruotsin tunteja. Keväällä 2018 alkaa kielikahvila lukiolaisille.

Germaanisen filologian
(henkilökunnan ja opiskelijoiden) ja Pohjois-Suomen alueen lukioiden saksan opettajien yhteinen työpaja Schreiben  järjestettiin 13.2.2017 Oulun yliopistossa. Työpajan aiheena olivat kirjoittaminen saksan opetuksessa ja oppilaiden eri kirjoittamistyylit. Työpajaa vetämään oli kutsuttu Sabine Dengscherz Wienin yliopistosta Itävallasta.

Englantilainen filologia järjestää 19.1.2018 opoille ja englannin opettajille suunnatun keskustelutilaisuuden ”Missä mennään englannin opetuksessa ja opiskelussa”. Keväällä 2018 alkaa kielikahvila lukiolaisille.