Oppimisympäristöjen lähentäminen


Sujuva-hankkeessa pohditaan keinoja kuinka vahvistaa yliopiston ja lukion yhteistyötä.

Lukio ja yliopisto ovat oppimisympäristöinä monella tapaa hyvin erilaisia. Erilaisuus on usein alakohtaista ja siirtyminen lukiosta yliopisto-opintoihin voi tarkoittaa joillakin aloilla siirtymistä pienistä luokista massaluennoille ja toisilla aloilla opettajalähtöisestä opettamisesta itsenäisiin englanninkielisiin kirjatentteihin. Sujuva-hankkeessa pyritään lähentämään yliopistoa ja lukioita oppimisympäristöinä esimerkkien kautta. Mukana kehitystyössä ovat Oulun yliopistolta mm. biokemia ja molekyylilääketiede, englantilainen filologia, fysiikka, germaaninen filologia, maantiede, matematiikka, pohjoismainen filologia ja sähkö- ja tietotekniikka. Kehittämistyöhön liittyy myös seminaari:

SUJUVA YHTEISTYÖ -seminaari 24.8.2016 Oulun yliopistolla

Yhteisen osion materiaaleja:

Työpajojen materiaaleja: