Matematiikan verkkoperuskurssi kaikille kiinnostuneille

Oulun yliopiston Sovellettu ja laskennallinen matematiikka järjestää kesällä 2017 kaikille avoimen ja maksuttoman verkko-opetuskurssin tekniikan matematiikasta. Kurssi on nimeltään Matematiikan verkkoperuskurssi ja sen laajuus on 5 opintopistettä.

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen, jonka perusteella myöhemmin Oulun yliopistoon valitut opiskelijat voivat hakea merkinnän ja vastaavan arvosanan kurssista Matematiikan peruskurssi 1. Tämä kurssi kuuluu kaikkiin tekniikan alan (DI) tutkinto-ohjelmiin Oulun yliopistossa.

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Tiedonhankinnan kurssi lukiolaisille

SUJUVA -hankkeessa on toteutettu Rovaniemen lukiolaisille ”Tiedonhankinnan perusteet yliopisto-opiskelussa” -kurssi. Kurssi on vastaava, jota tarjotaan Lapin yliopiston opiskelijoille opintojen alussa. Tehtäviä on muokattu lukiolaisten näkökulma huomioon ottaen. Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Yksi kommentti

FAB-LAB palkkaa koululaisia kesätöihin

Fab Labiin ja UX Labiin palkataan koululaisia kesätyösetelillä – haku 19.3. saakka

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta palkkaa 15-17 vuotiaita koululaisia kesätyösetelillä kahdeksi viikoksi kesätöihin 5.-16.6.2017.

Päivittäinen työaika on 6 tuntia kello 9-15. Työn suorituspaikkoina ovat digitaalisen pienvalmistuksen laboratorio Fab Lab Oulu ja tietojenkäsittelyn käytettävyyslaboratorio UX Lab.

Kesätyössä suunnitellaan ja rakennetaan havaintolaitteistoa Fab Labiin ja UX Labiin sekä tehdään käytettävyystutkimusta.

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Vanhempainstartti yliopistoon 28.2.2017

vanhempainstartti

Pari sataa lukiolaisten vanhempaa, lukiolaista tai muuta Oulun yliopiston koulutustarjonnasta kiinnostunutta henkilöä osallistui Vanhempainstartti yliopistoon -tapahtumaan Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella tiistaina 28.2.

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Luentoralli Oulun yliopistolla

tiedepitchit02

Perinteinen Luentoralli-tapahtuma järjestettiin Oulun yliopistolla 22. – 23.2.2017.

Luentorallissa Oulun yliopiston opiskelijoilla ja Oulun seudun lukiolaisilla oli mahdollisuus tutustua Oulun yliopiston eri tieteenalojen opetusohjelmassa olevaan opetukseen. Tavoitteena oli valaista Oulun yliopiston monitieteistä opintotarjontaa, pohtia opetuksen luonnetta sekä tukea opiskelijoita opiskeluvalinnoissaan. Lisäksi lukiolaiset saivat konkreettisella tavalla kosketuksen aloihin, jotka heitä kiinnostavat.

Tänä vuonna tapahtumassa oli mukana Linnanmaan kampuksen koulutusalojen lisäksi myös Kontinkankaan kampuksella sijaitseva lääketieteiden koulutusala. Kontinkankaalla päästiin mm. tutustumaan hammaslääkärin tehtäviin Fantom-salissa:
https://instagram.com/p/BQz12fYAfJ5/

Uutuutena Luentorallin ohjelmassa oli tiedepitchejä, joita pitivät Oulun yliopiston väitöstutkijat Linnanmaan kampuksen salissa L2 torstaina 23.2. klo 10-11.

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Korkeakouluopintoja lukiolaisille?

Aika: keskiviikko 1.3.2017 klo 13.15–15.00

Paikka: Tilaisuus järjestetään Linnanmaan kampuksella.

Pitäisikö korkeakouluopintoja tarjota lukiolaisille? Jos, niin mikä olisi toimiva malli?
Katso tilaisuuden materiaalit tästä.

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | 2 kommenttia

Millaista työtä Pohjois-Suomen lukiolaiset suunnittelevat?

ouluuniversity-1742

Pohjois-Suomen lukiolaiset rikkovat perinteistä palkkatyön ja yrittäjyyden mallia kirjoittaessaan tulevaisuuden unelmatyöstään. Tämä käy ilmi Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi hankkeen teettämästä kyselystä hankkeen pilottilukioiden opiskelijoille. Kyselyyn vastasi 386 Pohjois-Suomen lukiolaista.

Vastauksissaan lukiolaiset yhdistelevät eri alojen asiantuntijatyötä uudenlaisen yrittäjyyden ja työn keinoin. Yrittäjyydessä korostuu arvomaailma, jossa lukiolaiset haluavat tehdä työtä uskomiensa asioiden puolesta yhdessä samoin ajattelevien kanssa. Lääkärin ja tutkijan ammatit ovat niin tyttöjen kuin poikienkin suosituimpia ammatteja. Niiden suosio perustuu siihen, että näiden ammattien avulla ajatellaan voitavan parantaa niin ihmisten kuin eläintenkin elämää ja tulevaisuutta. Ne ovat myös ammatteja, joiden avulla ajatellaan syvennettävän omaa asiantuntijuutta. Lukiolaisten vastauksista huokuu välittäminen, mikä tarkoittaa vastuun kantamista ihmisistä, eläimistä, luonnosta ja ympäristöstä, mutta myös itsestä, sillä usea on kiinnostunut oman työnsä avulla huolehtimaan toisten terveyden ja hyvinvoinnin ohella myös omastaan. Tytöt odottavat tulevaisuuden työltään kansainvälisyyttä ja oman arvopohjan mukaista työtä. Poikien vastauksissa tuotetaan palkkatyön, yrittäjyyden ja näiden yhdistelmien sekä varman toimeentulon omaavaa tulevaisuutta.

Tulevaisuuden huolenaiheistakin aineisto antaa viitteitä. Tyttöjen asettamat suuret odotukset itselle ja tulevaisuuden työlle on eräs huolenaihe, joka viestii jo lukiokoulutuksen aikaisesta, jonkinasteisista uupumisen ja riittämättömyyden tunteen aineksista. Toinen huolenaihe liittyy mm. Pohjois-Suomen olemassa oleviin työ- ja elinkeinorakenteisiin – ovatko ne riittävän muutoskykyisiä ja suvaitsevaisia antamaan jatkossa tilaa akateemisesta asiantuntijuudesta haaveileville nuorille.

Lue tiivistelmä tästä: Millaista työtä Pohjois-Suomen lukiolaiset suunnittelevat

Lisätietoja:
Irmeli Kari-Björkbacka
Koulutuspäällikkö / Tutkija, postdoc
Lapin yliopisto
p. +358 40 484 4197

 

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi