Korkeakouluopintoja lukiolaisille?

Aika: keskiviikko 1.3.2017 klo 13.15–15.00

Paikka: Tilaisuus järjestetään Linnanmaan kampuksella.

Pitäisikö korkeakouluopintoja tarjota lukiolaisille? Jos, niin mikä olisi toimiva malli?
Katso tilaisuuden materiaalit tästä.

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | 2 kommenttia

Millaista työtä Pohjois-Suomen lukiolaiset suunnittelevat?

ouluuniversity-1742

Pohjois-Suomen lukiolaiset rikkovat perinteistä palkkatyön ja yrittäjyyden mallia kirjoittaessaan tulevaisuuden unelmatyöstään. Tämä käy ilmi Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi hankkeen teettämästä kyselystä hankkeen pilottilukioiden opiskelijoille. Kyselyyn vastasi 386 Pohjois-Suomen lukiolaista.

Vastauksissaan lukiolaiset yhdistelevät eri alojen asiantuntijatyötä uudenlaisen yrittäjyyden ja työn keinoin. Yrittäjyydessä korostuu arvomaailma, jossa lukiolaiset haluavat tehdä työtä uskomiensa asioiden puolesta yhdessä samoin ajattelevien kanssa. Lääkärin ja tutkijan ammatit ovat niin tyttöjen kuin poikienkin suosituimpia ammatteja. Niiden suosio perustuu siihen, että näiden ammattien avulla ajatellaan voitavan parantaa niin ihmisten kuin eläintenkin elämää ja tulevaisuutta. Ne ovat myös ammatteja, joiden avulla ajatellaan syvennettävän omaa asiantuntijuutta. Lukiolaisten vastauksista huokuu välittäminen, mikä tarkoittaa vastuun kantamista ihmisistä, eläimistä, luonnosta ja ympäristöstä, mutta myös itsestä, sillä usea on kiinnostunut oman työnsä avulla huolehtimaan toisten terveyden ja hyvinvoinnin ohella myös omastaan. Tytöt odottavat tulevaisuuden työltään kansainvälisyyttä ja oman arvopohjan mukaista työtä. Poikien vastauksissa tuotetaan palkkatyön, yrittäjyyden ja näiden yhdistelmien sekä varman toimeentulon omaavaa tulevaisuutta.

Tulevaisuuden huolenaiheistakin aineisto antaa viitteitä. Tyttöjen asettamat suuret odotukset itselle ja tulevaisuuden työlle on eräs huolenaihe, joka viestii jo lukiokoulutuksen aikaisesta, jonkinasteisista uupumisen ja riittämättömyyden tunteen aineksista. Toinen huolenaihe liittyy mm. Pohjois-Suomen olemassa oleviin työ- ja elinkeinorakenteisiin – ovatko ne riittävän muutoskykyisiä ja suvaitsevaisia antamaan jatkossa tilaa akateemisesta asiantuntijuudesta haaveileville nuorille.

Lue tiivistelmä tästä: Millaista työtä Pohjois-Suomen lukiolaiset suunnittelevat

Lisätietoja:
Irmeli Kari-Björkbacka
Koulutuspäällikkö / Tutkija, postdoc
Lapin yliopisto
p. +358 40 484 4197

 

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Unelmista totta! Teesse!

zestmark_utajarvi

Puheet ei ole mitään vaan se mitä teet unelmiesi eteen! Sujuva-hanke järjesti keväällä ja syksyllä 2016  Muhoksen, Utajärven, Kemin, Tornion ja Pudasjärven lukionuorille 5 ZestMarkin toteuttamaa TEESSE -seminaaria. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 525 lukiolaista.

Seminaarien tarkoituksena oli innostaa nuoria yrittäjämäiseen toimintaan ja oman tulevaisuuden aktiiviseen suunnitteluun sekä kannustaa nuoria osallistumaan Sujuva-hankkeen  toimintoihin mm. korkeakoulupäivään, tulevaisuusohjauksiin ja verkkokursseille (Akateemiset opiskelutaidot & Akateemiset työelämätaidot).

Tilaisuudet rakentuivat tulevaisuuden tunnussanojen: unelmat, osaaminen ja toiminta ympärille. Tilaisuuksien vetäjinä toimivat nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentamiseen erikoistuneet ZestMark-yrityksen valmentajat. Semiaareissa kurkistettiin tulevaisuuden työelämään ja yrittäjyyteen tarinoiden, esimerkkien ja keskusteluiden kautta.

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Ota opiskelutekniikat haltuun ja suorita samalla yliopisto-opintoja!

korkeakoulupaiva02Lukiolainen: Miltä kuulostaisi opiskelutaitoja kehittävä kurssi, jonka voit suorittaa kokonaan verkossa, josta saisit paukkuja ja ideoita lukio-opintojen suorittamiseen sekä samalla valmiita opintopisteitä yliopistoon? Hyvältä tietysti! Ilmoittaudu mukaan Lapin yliopiston Akateemiset opiskelutaidot -kurssille!

Maanantaina 16.1.2017 käynnistyy toisen kerran lukiolaisille suunnattu Akateemiset opiskelutaidot 3 op -verkkokurssi, jossa voit tuutoreiden tukemana treenata omia opiskelutaitojasi ja -tekniikoitasi. Sujuva-hanke hakee nyt maksuttomalle pilottikurssille mukaan lukiolaisia, jotka testaisivat kurssin toimivuutta osana lukio-opintoja. Kurssi tuottaa osallistujalle yliopiston opintopisteitä, jotka ovat hyväksiluettavissa myöhemmin yliopisto-opintoihin. Kurssilta saat tietoa yliopistosta opiskeluympäristönä, apuja omien opintojen suunnitteluun ja opiskelutekniikoihin sekä oppia verkkotiedonhakuun. Kurssia suorittavat yhdessä yliopiston ensimmäisten vuosikurssien opiskelijat sekä lukiolaisten pilottiryhmä – pääset siis samalla kuulostelemaan yliopisto-opiskelijoilta, millaista opiskelu yliopistossa oikeasti onkaan!

”Työskentely yliopiston opiskelijoiden kanssa ei ollut mitenkään haastavaa. Teemakeskusteluissakin oli vain mukava vaihtaa ajatuksia. Voisin suositella kurssia muillekin lukiolaisille.”

Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Vaali hyvää energiaa ja innostusta ohjauksissa!

photo-17-10-2016-15-46-38
Haluatko nostattaa ihmisten energiaa ja sytyttää heissä innostuksen? Tuunaa työtäsi kuvilla vaikka jo tänään! Lataa kuvia, saa käyttää https://sujuvahanke.wordpress.com/tulevaisuusohjaus/

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Lukiomatematiikan kertausta STACK-järjestelmän avulla

stackapuaabeilleajoissa

Hyvä matematiikan osaaminen helpottaa yliopisto-opiskelua monissa eri tutkinto-ohjelmissa, varsinkin luonnontieteissä ja tekniikassa. Lukiomatematiikan kertaaminen ja asioiden mieleen palauttaminen ennen opintojen alkua jää useimmiten tekemättä, vaikka siitä olisikin pitkäkestoista hyötyä. Yksi syy tähän on toki ollut tarjottavien kertauskurssien vähyys ja niiden sitoutuminen tiettyyn aikaan ja paikkaan opettajan aikataulujen mukaan.

Avoimilla ja laadukkailla verkkokursseilla tämä aukko voidaan paikata. Matemaattisten aineiden verkko-opetukseen soveltuvien alustojen puute on kuitenkin ollut esteenä siihen, että  esimerkiksi lukion pitkän matematiikan sisältöä ei tähän saakka ole ollut mahdollista kerrata itsenäisesti ja samalla tehdyistä tehtävistä palautetta saaden. Moodle/STACK-järjestelmä on onneksi muuttamassa tämän tilanteen. Moodle on virtuaalinen oppimisympäristö, joka tarjoaa kaikki nykyaikaiset työkalut monipuolisen verkko-opetuskurssin järjestämiseen. Moodleen on mahdollista saada monia erilaisia tehtävätyyppejä, joista yksi on matemaattisia ja laskennallisia tehtäviä varten suunniteltu STACK. STACK-järjestelmä mahdollistaa interaktiiviset, automaattisesti arvioitavat ja satunnaisesti muuttuvat edistyneen matematiikan tehtävät.

Oulun yliopisto tarjoaa kaikille halukkaille opiskelijoille mahdollisuuden osallistua STACK-tehtäviä hyödyntävälle lukion pitkän matematiikan verkkokertauskurssille Apua Abeille Ajoissa. Verkkokurssilla on eri aihealueille koottuna yhteensä n. 90 STACK-tehtävää, suuri määrä avoimia opetusvideoita (opetus.tv), erilaisia integroituja apuvälineitä kuten GeoGebra, WolframAlpha ja Desmos, ja paljon muuta sisältöä. Sisältöä myös kehitetään koko ajan toiveiden mukaan.

Oulun yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssille suoraan kirjautumalla osoitteessa oystack.oulu.fi yliopiston tunnuksella ja liittymällä kurssille Apua Abeille Ajoissa (OY) kurssiavaimella ApuaAbeille2016. Opiskelijoilla, joilla ei ole Oulun yliopiston tunnuksia, on mahdollisuus saada erillistunnukset ottamalla yhteyttä sähköpostilla: lassi.korhonen(at)oulu.fi.

Tekstin kirjoittaja Lassi Korhonen on kehittänyt SUJUVA-hankkeessa STACK-järjestelmää hyödyntävää lukiomatematiikan kertauskurssia.

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Mikä minusta tulee isona?

photo-17-10-2016-14-35-46Poliisi, insinööri, luokanope, psykologi, musanope, opinto-ohjaaja, lääkäri…

Maailma on täynnä mahdollisuuksia, kun sen oikein oivaltaa!
Tänään pysähdyimme tulevaisuuden unelmien äärelle Utajärven lukiolla.
Mitä lukionuoret tykkäsivät, kurkkaa tänne http://51.fi/unelmointia

img_0986
img_0983

Usko unelmiisi. Anna isoille valinnoille aikaa. Päätökset kypsyvät askel kerrallaan, ajan kanssa.

Hyviä hetkiä unelmien äärelle toivotellen,
-Sirpa Kova, Leena Viitanen ja Teija Mikkilä, Sujuvan tulevaisuusohjauksen vetäjät

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi