Sujuva lyhyesti


SUJUVA-hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa opintopolkua lukiolaisesta yliopisto-opiskelijaksi. Hankkeen toteuttajina ovat Oulun ja Lapin yliopistot. Lisäksi hankkeessa on yhdeksän yhteistyölukiota, joissa hankkeen toimenpiteet pilotoidaan. Näitä kokemuksia jaetaan myös alueen muille lukioille, sekä jalkautetaan yliopiston tutkinto-ohjelmiin (strategiahanke). Pohjois-Pohjanmaalta mukana ovat Muhoksen lukio, Oulun lyseon lukio, Oulunsalon lukio, Pudasjärven lukio ja Utajärven lukio.
Lapissa yhteistyölukioita ovat Kemin lyseon lukio, Lyseonpuiston lukio Rovaniemellä, Ounasvaaran lukio, Rovaniemen ammatti- ja aikuislukio ja Tornion yhteislyseon lukio.

Sujuva-hankkeen taustalla on lukioiden opinto-ohjaajien, opettajien ja oppilaiden uudet haasteet: oppilaiden tulee olla entistä aikaisemmin valmiita tekemään tulevaisuuttaan koskevia valintoja. Myös yliopistoissa on tarve työelämän tiukempaan kytkentään akateemisiin opintoihin. Sujuva-hanke
1) vahvistaa tulevaisuusohjauksissa lukiolaisten uskoa ja luottamusta omiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin,
2) tekee pohjoisten yliopistojen tiedettä tutuksi lukioissa,
3) tarjoaa lukion oppilaille yliopistoon siirtymistä sujuvoittavia kursseja sekä
4) yhdenmukaistaa lukioiden ja yliopistojen oppimisympäristöjä.

Mitä Sujuva tekee?

Hankehenkilöstön yhteystiedot, Oulun yliopisto

  • Leena Viitanen, projektipäällikkö
  • Teija Mikkilä, teija.mikkila (at) oulu.fi, p. 0294 487394
  • Kati Kyllönen, kati.kyllonen (at) oulu.fi, p. 0294 48 1842
  • Pirjo Luoma-aho

Hankehenkilöstön yhteystiedot, Lapin yliopisto

  • Irmeli Kari-Björkbacka, irmeli.kari (at) ulapland.fi, p. 040 484 4197
  • Helena Aho, helena.aho (at) ulapland.fi,  p. 040 832 5984
  • Niina Alapuranen, niina.alapuranen (at) ulapland.fi, p. 040 515 6544
  • Pauliina Keskinarkaus, pauliina.keskinarkaus (at) ulapland.fi, p. 040 132 4508