Tulevaisuudensuunnitelmat – Ensimmäisessä tapaamisessa käsiteltyjä asioita

Ryhmäohjauksen ensimmäisellä kerralla on käsitelty opiskelijoiden alustavia tulevaisuussuunnitelmia sekä omia aiempia kokemuksia työelämästä ja opinnoista. Ryhmänohjaus on aloitettu keräämällä osallistujien tulevaisuussuunnitelmia internetpohjaisen Asnwer garden –työkalun avulla. Opiskelijat ovat saaneet kirjata ylös seuraavia asioita: mistä ammatista olet unelmoinut joskus, mitä aiot tehdä lukion jälkeen, ja voisitko kuvitella lähteväsi opiskelemaan ulkomaille, minne?

Utajärvi1

Kuva: Mistä ammatista olet haaveillut joskus? Mitä enemmän mainintoja vastaus on saanut, sitä isommalla fontilla se on.

Tämän jälkeen opiskelijat ovat toteuttaneet parihaastattelun. Haastattelussa on hyödynnetty Minna Katteluksen Kipinä-uraohjausmallista kehitettyä parihaastattelulomaketta.

Ensimmäisessä tapaamisessa on painotettu myös tekemisen ja kokeilemisen tärkeyttä: jos ei ole kokemuksia työelämästä, ei voi tietää mitkä asiat työelämässä ovat itselle tärkeitä ja mitkä eivät. Kokemuksia voi hakea työharjoittelusta, kesätöistä, vapaaehtoistöistä, harrastuksista ja muista vapaa-ajan tekemisistä. Kokemusten perusteella saa näkemystä siitä, millainen toimija minä olen, mikä on minulle luontevaa ja miten voin parhaiten hyödyntää persoonallisia vahvuuksiani. Samoin kasvaa ymmärrys siitä, mitä vielä haluaisin itsessäni kehittää. Näkemyksen kehittyminen antaa mahdollisuuden ryhtyä itse aktiivisesti rakentamaan omaa tarinaa – minun omaa työelämätarinaa:
– Mistä unelmoit: mitä tekisit jos hyvä haltija antaisi sinulle luvan tehdä mitä vain..?
– Millaista osaamista ja voimavaroja sinulla jo on?
– Toiminta: mitään ei saavuteta, jos ei tee sen eteen töitä. Ja toisaalta, erinomaiseksi tullaan vain harjoittelun kautta. Tee se, mitä haaveilet!

Ensimmäisessä sessiossa on myös hieman valotettu eri ammattinimikkeissä tarvittavia taitoja.

Answer garden työkalua on hyödynnetty myös kunkin session palautteen keräämiseen.