Työelämätaidot – Neljännessä tapaamisessa käsiteltyjä asioita

Neljännellä tapaamiskerralla teemana olivat työelämätaidot. Teemaa käsiteltiin ryhmä- ja keskustelutehtävin. Aluksi keskusteltiin siitä, mistä osaaminen tarkoittaa ja mistä se koostuu.

Osaaminen koostuu:

  • Kokemuksista: työkokemus, harrastukset, elämänkokemus
  • Tiedoista: koulut, kurssit harjoittelut
  • Motivaatiosta: antaa energiaa ja kehittää asennetta
  • Verkostoista: kenet tunnet?

Opiskelijat tekivät ryhmissä omia listoja tärkeistä työelätaidoista ja kirjoittivat ne lapuille. Kaikkien ryhmien laput kerätiin yhteen hattuun, josta jokainen ryhmä nosti kolmea taitoa. Opiskelijat pohtivat ryhmissä, kuinka voivat kehittää näit taitoja jo lukion aikana, koulutyössä, harrastuksissa, kesätöissä ja esim.  vapaaehtoistyössä.

Lopuksi jokainen pohti itsekseen mitä taitojaan osaan jo nyt, mitä haluan osata, mitä osaamista tarvitsen tällä hetkellä. Ajatukset jaettiin parin kanssa ja lopuksi keskeisimmistä taidoista keskusteltiin luokan kanssa.