Vahvuudet – Toisessa tapaamisessa käsiteltyjä asioita

Ryhmänohjauksen toisessa sessiossa syvennetään vahvuuksiin liittyvää ymmärrystä. Toteutetuissa ryhmäohjauksissa opiskelijat jaettiin pienryhmiin arpomalla. Pienryhmille jaettiin kortteja, joissa oli lueteltu erilaisia vahvuuksia. Ensin ryhmät jaottelivat kortteja järjen ja sydämen pinoihin, tässä tavoitteena oli kortteihin tutustuminen. Sitten jokainen sai valita itsellensä jonkun vahvuuden, kirjata sen Sydänpuu-lomakkeeseen ja kertoa sen vuorollaan pienryhmälle perusteluineen. Tämän jälkeen pienryhmä valitsi jokaiselle jäsenelleen kaksi vahvuutta, joissakin ryhmissä myös opo. Lopuksi jokainen sai valita itsellensä myös yhden kehittymisen kohteen, joka myös kirjattiin Sydänpuu-lomakkeeseen.

Ryhmää voi johdatella vahvuuksien äärelle myös Poimi Vahvuuksia -harjoituksen avulla.

Vahvuuskortteja voi tilata eri toimittajilta (Vahvuuskortit/Pesäpuu ry, Vertaansa vailla -keskustelukortit/MLL). Sujuva-hankkeessa todettiin hyviksi esim. Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja Kaisa Vuorisen Huomaa hyvä! –toimintakortit.

Luonteenvahvuuksia on mahdollista selvittää myös VIA-vahvuustestin avulla. Erja Sandberg on laatinut tähän hyvät ohjeet tehtävineen.

Muhos_toinenkerta_Mirjan ryhmäKuva: Vahvuuskorttien kanssa työskentelyä Muhoksen lukiolla.

 

 

 

Toisessa tapaamisessa puhuttiin myös tiimeistä. Työelämässä tiimi on yleisin toimintayksikkö työpaikoilla. On hyvä huomata, että toimivaan tiimiin tarvitaan erilaisia osallistujien ominaisuuksia. Tiimi, joka koostuu riittävän monesta persoonallisuustyypistä, on tehokas ongelmanratkaisija, sillä erilaiset persoonat lähestyvät ongelmaa eri näkökulmista. Erilaiset persoonallisuudet voivat myös olla perustana työtehtävien jakamiselle tiimissä. Tiimityön onnistumiselle on keskeistä osallistujien kyky tunnistaa omat ja työtovereiden vahvuudet, sekä kyky arvostaa erilaisuutta.

Pienryhmät keskustelivat ja nimesivät Vahvuutemme-lomakkeelle näkökulmia, millainen tiimi meistä muodostuu ja mitkä ovat ydinvahvuutemme. Lopuksi nämä käytiin läpi koko luokan kesken.