Verkkokurssit

Hankkeessa kehitettiin Akateemiset opiskelutaidot ja Mahdollisuuksien tulevaisuus -itseopiskeluaineistot. Materiaalit soveltuvat perehdyttäväksi esimerkiksi ennen yliopisto-opintoja tai lukio-opintojen yhteydessä. Niitä voi käyttää itseopiskeluaineistona tai opetusmateriaalina. Materiaalit ovat saatavilla Lapin yliopiston sivuilta: www.ulapland.fi/siirtymaopinnot

SUJUVA-hankkeessa pilotoitiin useita lukiolaisille suunnattuja verkkokursseja. Kurssien pilotoinnista voit lukea lisää alla olevista linkeistä.

Akateemiset opiskelutaidot -kurssi:
https://sujuvahanke.wordpress.com/2017/06/21/verkkokurssilta-valmiuksia-yliopisto-opintoihin/

Tiedonhakukurssi:
https://sujuvahanke.wordpress.com/2017/03/27/662/

Apua Abeille Ajoissa – Keväällä 2017 järjestetty lukion pitkän matematiikan verkkokertauskurssi: https://sujuvahanke.wordpress.com/2016/12/05/lukiomatematiikan-kertausta-stack-jarjestelman-avulla/

Matematiikan verkkoperuskurssi kesällä 2017:
https://sujuvahanke.wordpress.com/2017/04/18/matematiikan-verkkoperuskurssi-kaikille-kiinnostuneille/